Jak to funguje?

Naše aplikace na webu www.nazevfirmy.cz je obsahuje databázi všech společností zapsaných do Obchodního rejstříku. Když zadáte Vámi požadovaný název společnosti do vyhledávacího pole a stihnete “hledej”, aplikace pohledá všechny názvy obchodních firem zapsané do Obchodního rejstříku a zamění ve vyhledávání požadovaný počet znaků. Minimální doporučený počet jsou dva nahrazované znaky. Následně Vám nabídne seznam názvů společností, které jsou s Vámi požadovaným názvem zaměnitelné v zadaném počtu znaků. Maximálně se zobrazuje 20 zaměnitelných názvů. Výsledky hledání Vám dají představu o tom, jak je Vás název použitelný pro novu společnosti či zaměnitelný. Výsledky hledání, resp. nalezené zaměnitelné společnosti si také můžete prohlédnout přes odkazy přímo na Obchodním rejstříku. Díky naší aplikaci ihned budete vědět, zda Vám název Vaší nové společnosti Obchodní rejstřík zamítne či nikoliv.

Proč:

Vybrat si název pro vaši novou firmu či společnost je nelehký úkol. Nejen že musíte vybrat takový, který je originální, bude vystihovat podstatu toho, co děláte, přizpůsobit ho volným doménám, ale navíc zákon klade na nové firmy četná omezení. Jedno z nejzásadnějších je, že název nové společnosti nesmí být zaměnitelný s jiným již existujícím názvem společnosti. Navíc název společnosti není správný právní termín, názvu společnosti se správně říká “obchodní firma”. Takže si vlastně nevybíráte název, ale obchodní firmu Vaší společnosti. Abyste zajistili, že Vám ji zapíší do Obchodního rejstříku, měla by se lišit alespoň ve dvou znacích od jakékoliv již existující obchodní firmy a zároveň nebýt foneticky zaměnitelná. A my jsme zde od toho, abychom Vám hledání a výběr nové obchodní firmy ulehčili. Pomocí naší aplikace na webové stránce www.nazevfirmy.cz si můžete zkontrolovat, zda se Váš název nové společnosti, resp. obchodní firma již nenacházejí v Obchodním rejstříku. Naše aplikace pracuje s databází všech společností zapsaných v Obchodním rejstříku a vyhledává se zaměnitelnými znaky v jejich názvech. Zajistíte tak, že Vám nezamítnou zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku pro zaměnitelnost s již existující a vyhnete se tak tomu, že ztratíte peníze za notáře a kolky za zápis a nebo dokonce tomu, že by Vaše nová společnost ihned při svém založení porušila právní předpisy.

Upozorění

Podklady a data do naší databáze čerpáme z aplikace Obchodního rejstříku. Data používaná v aplikaci www.nazevfirmy.cz jsou vzhledem k fungování systému cca. jeden den stará oproti Obchodnímu rejstříku a ten je vždy o den opožděný oproti interní aplikaci Obchodního rejstříku z důvodu pouze ranních aktualizací. Klademe velký důraz na to, abychom Vám poskytovali jen ty nejkvalitnější služby. Avšak vzhledem k tomu, že jsme napojeni na data pocházející ze státní správy, nejsme schopni zaručit 100ktuálnost všech poskytovaných dat a údajů. Proto neodpovídáme za žádné škody způsobené použitím naší aplikace, webové stránky www.nazevfirmy.cz či našich dat. Použití naší stránky a dat je pouze na vlastní odpovědnost a nebezpečí.